Nieuwsbericht


Centrumreglement '21-'22

addendum centrumreglement

Addendum bij het centrumreglement van CLW Connect voor schooljaar 2020-2021 in het kader van coronamaatregelen

Geachte ouder(s)

Beste leerling

Het centrumreglement bevat regels en afspraken die gemaakt zijn om een goede (samen)werking te kunnen garanderen en is terug te vinden op de website van de school : www.clwconnect.be Gezien de coronacrisis zijn we genoodzaakt een aantal afspraken en regels uit het centrumreglement aan te passen en dit voor het hele schooljaar! De maatregelen voor onderwijs door de overheid opgelegd zijn voor een groot stuk dezelfde als degene die ook in de maatschappij gangbaar zijn. Er is tevens een draaiboek opgesteld met 3 verschillende pandemieniveaus: code geel, code oranje en code rood. Voor elk van deze niveaus zijn er specifieke maatregelen. De crisiscel van de stad Sint-Niklaas i.s.m. met het CLB en de minister van onderwijs bepalen in welke kleurcode onze school zich bevindt. We hebben ervoor gekozen onze school zo te organiseren dat een switch tussen verschillende niveaus haalbaar blijft en niet te veel wijzigingen met zich mee brengt.

Hieronder vermelden we de voornaamste afspraken:

1. Lesuren en pauzes: om grote groepen/samenscholingen te vermijden worden de lesuren en pauzes op verschillende tijdstippen gepland. Voor BGV blijven de lesuren dezelfde: 08h30 – 12h00 en van 12h50 – 16h20 Voor PAV zijn de lesuren gewijzigd: 8h45 – 12h15 en van 13h05 – 15h45

2. In het CLW voorzien we éénrichtingsverkeer. Aan de ingang wordt gevraagd om de richtingspijlen te volgen.

3. Mondmasker is altijd verplicht in het centrum, zowel gedurende de les als tijdens de pauzes. Voorzie 2 maskers per dag ( 1 voor voormiddag en 1 voor namiddag )

4. Bij het binnenkomen en het verlaten van het klaslokaal verplicht handen wassen/ontsmetten.

5. De afstandsregel van 1,5m wordt zoveel als mogelijk opgevolgd bij het binnenkomen en verlaten van het klaslokaal en tijdens de pauzes.

6. Een leerling die ziek wordt op school wordt verplicht naar huis gestuurd. Ouder(s) worden op de hoogte gebracht en gevraagd, indien mogelijk, de leerling te komen halen.

7. Bij afwezigheid van de leerkracht wordt er vervanging voorzien gedurende de voormiddag. In de namiddag gaan de leerlingen naar huis. Indien er meerdere leerkrachten afwezig zijn, kan de mogelijkheid zich voordoen dat de leerlingen reeds in de voormiddag naar huis worden gestuurd. In beide gevallen worden de ouder(s) op de hoogte gebracht.

8. Wanneer het pandemieniveau code oranje/rood is komen de leerlingen slechts 1 dag naar school. De andere lesdag krijgen de leerlingen afstandsonderwijs onder de vorm van taken die ze meekrijgen naar huis. Het werkplekleren blijft doorlopen zoals gewoonlijk, afhankelijk van de afspraken met de organisatie en/of de werkgever. Via mail en/of brief worden de ouder(s) op de hoogte gebracht. Verder vragen we jullie aandacht voor de mondmaskerplicht op openbaar vervoer, in het stadscentrum en in de omgeving van de schoolpoort. Wie de coronamaatregelen niet naleeft, zal hierop worden aangesproken en kan worden verplicht de school te verlaten. Voor hardnekkige weigeraars wordt een tuchtprocedure opgestart. We hopen dat het schooljaar ondanks deze moeilijke situatie toch goed kan verlopen. Als we met z’n allen de regels naleven, zorgen we voor de veiligheid en gezondheid van onze medemens en onszelf!