Onze werking

In ons Centrum Leren en Werken leren  jongeren tijdens de  twee lesdagen algemene kennis en een beroep  aan. De overige drie dagen schaven de leerlingen aan hun beroepscompetenties  via voorbereidende trajecten, stages, werkervaringen of een reële tewerkstelling.

1. Leren

Je komt tijdens een normale schoolweek 2 dagen naar school. 
1 dag volg je de PAV-lessen en 1 dag besteed je aan het leren van een beroep tijdens de BGV-praktijk. 
Tijdens de PAV-dag werk je samen met de leerkracht rond verschillende
thema s zoals arbeid, solliciteren, relaties, milieu, budget en ook rekenen. 
Het is de bedoeling dat je in deze lessen zo goed mogelijk wordt voorbereid op het leven na de school.
Tijdens de BGV-dag leer je dan een beroep om met een pak kennis en ervaring te beginnen aan het tweede luik van ons systeem: werk!

2. Werken

Naast de 2 lesdagen is het natuurlijk de bedoeling dat je werkt. 
Je krijgt een betaald contract waarbij je drie dagen per week werkt in een job die aansluit bij je richting: 
zo behaal je namelijk sneller competenties.
Werk zoeken doe je natuurlijk niet alleen. 
De school organiseert sollicitatietrainingen en er staan voortdurend 2 tewerkstellingsbegeleiders ter beschikking die je zullen ondersteunen.
Indien je nog geen werk hebt, is het natuurlijk niet de bedoeling dat je thuis in de zetel ligt.
Je stapt dan in een van onze andere trajecten die de grote sprong naar werk stap per stap vergemakkelijken.

3. Centrumreglement

De volledige uitgeschreven werking van het CLW connect met de daaraan gekoppelde regels en afspraken zitten vervat in het centrumreglement dat je hieronder kan downloaden.