Onze werking

In ons Centrum leren jongeren tijdens de  twee lesdagen algemene kennis en een beroep aan. De overige drie dagen schaven de leerlingen aan hun beroepscompetenties via voorbereidende trajecten, stages, werkervaringen of een reële tewerkstelling.

1. Leren op school

Je komt tijdens een normale schoolweek 2 dagen naar school voor PAV (project algemene vakken) en BGV (beroepsgerichte vorming )
 
Tijdens de PAV-lessen werk je samen met de leerkracht rond verschillende
thema s zoals arbeid, solliciteren, relaties, milieu, budget maar ook rond rekenen en taal.
In deze lessen wordt je zo goed mogelijk voorbereid op het leven na de school.
Tijdens de BGV-lessen leer je praktische competenties/vaardigheden in functie van een beroep.

2. Leren op een werkplek

Naast de opleiding op school wordt je, al je er klaar voor bent, opgeleid op een werkplek die aansluit bij de richting die je volgt.
Het aantal uur dat je opleiding volgt op de werkplek, is afhankelijk van de sector waarbinnen jouw opleiding valt.
Een werkplek zoeken doe je niet alleen.
De school organiseert sollicitatietrainingen en er staan steeds tewerkstellingsbegeleiders ter beschikking die je zullen ondersteunen.

Indien je nog niet toe bent aan opleiding volgen op een werkplek, stap je in een van onze andere trajecten die de grote sprong naar werk stap per stap vergemakkelijken. We focussen dan op het verbeteren van loopbaangerichte, arbeidsgerichte en vaktechnische competenties. Dit duurt zo kort mogelijk, maar wel zo lang als nodig.

3. Centrumreglement

De volledige uitgeschreven werking van het CLW connect met de daaraan gekoppelde regels en afspraken zitten vervat in het centrumreglement dat je hieronder kan downloaden.